Speel as leerwyse in die kleuter.

4 mins read

SO SPEEL-SPEEL WORD ONS AL SLIMMER Die kleuterskool/sentrum se probleem: Die onkundigheid van ouers, laerskoolhoofde, opvoeders en anties oor die ontwikkeling en wording van die voorskoolse kind.   Dit bring mee dat: Ouers verwagtinge koester wat onhaalbaar is en nie lei tot goed voorbereide kleuters nie. Hierdie verwagting word aangevuur deur goeie bedoelings, maar is dikwels…

Slegs vir Betaalde inhoud lede.
Login Sluit by ons aan!

Kopiereg beskerm!

%d bloggers like this: