Bewegingslesse

Liggaamlike opvoeding. Leeruitkomste. Lateraliteit belewing. Vormherkenning. Oog-hand-koördinasie. Afstand en posisie belewing. Stel die volgende reeks leerstasies op: Gebruik die lap-vorms en plak dit met “Prestick”...

Read More >>