Die proses van assessering

                                  DIE PROSES VAN ASSESSERING 1. Die “National Protocol for Assesment Gr R – 12” het betrekking. Hiervolgens word assessering beskryf soos volg: “Assessment is...

Read More >>