HIV/Vigs beleid

20 mins read

Hier volg ‘n voorstel van ‘n HIV/Vigs beleid. Pas dit aan om by jou skool en omstandighede te pas. Alles in die voorstel gaan nie noodwendig op julle van toepassing wees nie. Die onderstaande is nie slegs van toepassing op die kleuteromgewing nie, maar in die skool konteks oor die algemeen. MIV/VIGS-BELEID: 1. INLEIDING Hierdie…

Slegs vir Betaalde inhoud lede.
Login Sluit by ons aan!

Kopiereg beskerm!

%d bloggers like this: