Tema bespreking : Dis my familie

Dis my familie. Prente. Gesinne van verskillende samestellings. Foto’s van persone van verskillende ouderdomme. Gesinsfoto’s en familiefoto’s. Aktiwiteite wat gesinne saam doen. Mense in ander...

Read More >>

Bou vorms

Verskaf interessante houtvorms (of plasties) aan die kinders. Dis nie nodig om net geometriese vorms te gebruik nie. Saam met die vorms word ook ‘n...

Read More >>